Kwota 14.600,00 zł rozdysponowana została w ramach tegorocznej edycji przyznania stypendiów najlepszym uczniom i studentom. Władze gminy już po raz drugi nagrodziły młodych mieszkańców Jankowic i Świerklan, odnoszących znaczne sukcesy w nauce oraz w sporcie.

Nie wystarczyła wysoka średnia ocen i bardzo dobre zachowanie. Liczyły się osiągnięcia naukowe w olimpiadach wiedzy, poparte stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami. To samo dotyczyło stypendium Wójta Gminy Świerklany udzielanego w dziedzinie sportu – nagrodzeni zostali laureaci czołowych miejsc na zawodach organizowanych w danej dyscyplinie sportu przez ogólnopolski związek, nie zaś podmioty niższego szczebla (np. przez szkołę czy stowarzyszenie). Zgodnie z obowiązującym regulaminem, indywidualna wysokość stypendium wynosi od 100 do 1200 zł, jest uzależniona od rangi osiągniętego wyniku i ma charakter uznaniowy.

Łącznie wpłynęło 40 wniosków, w tym 37 wniosków dotyczących uczniów i 3 wnioski studentów. Stypendium otrzymali najlepsi z najlepszych. Wśród 14 nagrodzonych osób znaleźli się uczniowie: Malwina Bujas (geografia), Marta Kamińska (innowacje techniczne, wynalazczość), Marta Pytlik (język angielski, geografia), Szymon Termiński (biologia), Emily Zimończyk (język niemiecki), Tadeusz Bluszcz (kolarstwo), Zofia Bluszcz (kolarstwo), Wiktoria Błońska (taekwon-do), Paulina Hojka (kolarstwo), Szymon Sitko (taekwon-do), Paulina Węgrzyn (taekwon-do) i Lena Zmarzły (taniec współczesny) oraz studenci: Bartosza Czaja (gimnastyka) i Nikola Wita (taekwon-do). 

Z powodu pandemii koronawirusa, w tym roku nie odbędzie się niestety uroczysta gala przyznania stypendiów Wójta Gminy Świerklany. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym! Więcej w grudniowym wydaniu Kuriera Gminy Świerklany. 

Stypendia naukowe

Malwina Bujas 

Marta Kamińska 

Marta Pytlik 

Szymon Termiński 

Emily Zimończyk 

Stypendia sportowe

Tadeusz Bluszcz 

Zofia Bluszcz 

Wiktoria Błońska 

Paulina Hojka 

Szymon Sitko 

Lena Zmarzły 

Bartosz Czaja 

Paulina Węgrzyn 

Nikola Wita 

stypendiuum