Poniżej przedstawiamy zestawienie ważniejszych inwestycji, które zrealizowane zostały w latach 2011-2014, z podziałem na inwestycje sfinansowane z gminnego budżetu oraz przy udziale środków zewnętrznych.

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W LATACH 2011-2014

I SFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY

LP.

NAZWA ZADANIA

OKRES REALIZACJI

WARTOŚĆ

(w zł)

1

Budowa windy zewnętrznej dla budynku  przy ul. Strażackiej 1  w Świerklanach

13.04.2011

2.11.2011

74 562,22  

2

Budowa wiaty magazynowej na terenie Ośrodka Zdrowia w Świerklanach przy ul. Kościelnej 79

31.05.2011

15.07.2011

29 066,36  

3

Budowa platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świerklanach

7.05.2012

20.12.2012

134 083,33  

4

Budowa dojścia do istniejących trybun boiska sportowego oraz trybuny dla kibiców  przyjezdnych w Świerklanach Dolnych

14.06.2012

14.09.2012

429 165,31  

5

Wymiana pokrycia dachu budynku domu przedpogrzebowego w Jankowicach.

02.04.2014

22.04.2014

58 475,52  

6

Budowa placów zabaw na terenie GOKiR w Jankowicach i Świerklanach

30.04.2014

7.08.2014

121 284,94  

7

Budowa budynku zaplecza gminnego obiektu sportowego w Jankowicach

30.04.2014

7.08.2014

121 284,94  

 

INWESTYCJE, NA KTÓRE POZYSKANO ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Lp. INWESTYCJE Koszt całkowity Środki własne Środki z źródeł zewnętrznych
1. Ukończenie budowy kanalizacji PII-1 10 629 419,57 3 492 635,67 7 136 783,90
2. Kanalizacja P1 Jankowice - etap I i II 2 128 899,37 708 731,59 1 420 167,78
3. Kanalizacja P1 Jankowice - etap III 2 339 501,22 421 377,22 1 918 124,00
4. Przebudowa ul.Aleja 1 423 570,12 750 313,17 673 256,95
5. Modernizacja drogi dojazdowej ul.Nowa 478 589,85 344 589,85 134 000,00
6. Remont ul.Granice 874 343,16 236 004,58 638 338,58
7. Remont ul.K.Wielkiego 313 382,88 34 132,35 279 250,53
8. Remont ul.Powstańców 1 091 921,52 277 156,21 814 765,31
9. Remont ul.Stawowej 849 369,86 26 083,00 823 286,86
10. Budowa chodnika w rejonie drogi woj. nr 932 ul.Kościelna 1 214 110,16 517 452,00 696 658,16
11. Budowa chodnika w rejonie drogi woj.nr 929 69 015,66 38 406,00 30 609,66
12. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy ul.Szerockiej 189 069,95 133 569,95 55 500,00
13. Odwodnienie ul.W.Łokietka 57 400,15 1 800,00 55 600,15
14. Budowa budynku zaplecza gminnego obiektu sportowego w Jankowicach 3 441 174,59 3 282 072,16 159 102,43
15. Budowa placu zabaw "Radosna Szkoła" przy SP nr 2 w Świerklanach 198 596,32 99 298,16 99 298,16
16. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ś-nach wraz z wymianą instalacji co oraz wykonaniem II etapu kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia 1 518 525,66 1 208 299,54 310 226,12
17. Projekt dla szkół "Przygotowani na szóstkę" 413 769,32 49 652,32 364 117,00
18. Projekt skierowany dla osób po ukończeniu 40 roku życia- "Edukacja 40+" 45 965,28 0,00 45 965,28
19. Naprawa dróg gminnych w związku z budową autostrady - odszkodowanie od Przedsiębiorstwa Usług Technicznych z Zawiercia     200 000,00
20. Termomodernizacja części A i B Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Boryńskiej 6 w Świerklanach wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniem kotłowni gazowej dla części A i B w budynku SP 1 1 211 153,24 353 952,24 857 201,00

 

Gmina otrzyma ponadto dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji polegającej na budowie przedszkola w Świerklanach w wysokości 2.839.979,90 zł (zadanie pn. „Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Świerklany poprzez wsparcie rozwoju infrastruktury przedszkolnej - Budowa przedszkola w Świerklanach wraz z adaptacją części pomieszczeń istniejącego przedszkola”, połączone z realizacją działań miękkich polegających na zatrudnieniu dodatkowej kadry nauczycielskiej oraz zorganizowaniu dodatkowych zajęć dla przedszkolaków – w ramach zadania pn. „Przedszkolaki na szóstkę”). Drugą inwestycją z udziałem środków unijnych jest budowa kanalizacji w Jankowicach – Zlewni P1 w rejonie ulic: Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej i Akacjowej – dofinansowanie w wysokości 5.686.029,06 zł.