Informujemy, że za całość zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Świerklany odpowiedzialny jest Referat Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych. Telefony kontaktowe: telefon całodobowy – 574 377 114, telefon stacjonarny – 32 440 87 38, 432 75 11 - w godzinach urzędowania UG Świerklany.

Za drogi powiatowe i wojewódzkie odpowiadają:

- za ul. Wodzisławską, ul. 3 Maja w Świerklanach - Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo Projektowe „Dominik” - Lider Konsorcjum,

tel. 728855706698225932, 795567597;

- za ul. Świerklańską, Nową w Jankowicach, ul. Żorską, Rybnicką, Plebiscytową,

Kościelną, Boryńską i Szerocką w Świerklanach - Zarząd Dróg Powiatowych  w Rybniku, tel. (32) 422 74 78, (32) 422 78 74

akcja zima - zdjęcie przedstawia drzewa pokryte śniegiem