Strefa wypoczynku przy ul. Stokrotkowej w Świerklanach

Na ul. Stokrotkowej w Świerklanach, gdzie intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, utworzone zostało boisko do siatkówki plażowej oraz boisko do piłki nożnej. Całości dopełnia zakupiona ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, siłownia plenerowa. Siłownia ta powstała dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina pozyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (tzw. OSA). Kwota dotacji w wysokości 25 tys. zł pozwoliła m.in. na zakup i montaż 6 podwójnych przyrządów do ćwiczeń, ławek parkowych, stojaków na rowery oraz stołu do gry w szachy. Koszt całkowity zadania wyniósł ponad 63 tys. zł. Teren ten będzie systematycznie rozbudowywany - w przyszłości planowane jest utworzenie tam placu zabaw oraz kortu tenisowego.

Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. Stokrotkowej w Świerklanach stanowi atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców gminy i okolic - nie tylko umożliwia odwiedzającym go osobom aktywny wypoczynek, ale też przyczynia się do międzypokoleniowej  integracji.

Wybudowana strefa jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej - bezpłatne. 

osa1 

 osa2 

osa3 

stokrotkowa1 

stokrotkowa3 

stokrotkowa4