Mieszkańcom naszej gminy przypominamy, że począwszy od dnia dzisiejszego (16 kwietnia br.), podobnie jak inne osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają oni obowiązek noszenia ochronnych maseczek. Do zakrywania ust i nosa zobligowani jesteśmy w sytuacji, kiedy znajdujemy się w przestrzeni publicznej, a więc m.in.: kiedy korzystamy ze środków publicznego transportu zbiorowego oraz z pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; kiedy przebywamy w miejscach ogólnodostępnych, jak droga, sklep czy targowisko; a także w sytuacji kiedy korzystamy z szeroko rozumianych terenów zielonych (parki, lasy, itp.).

Uwaga – w myśl obowiązujących przepisów nie trzeba nosić specjalistycznych maseczek ochronnych - wystarczy zakryć noc i usta chustą lub szalikiem. Zachęcamy jednak do stosowania maseczek stworzonych specjalnie z myślą o walce z koronawirusem. Poniżej szczegółowe informacje na temat tego, jak należy z nich korzystać. 

maseczki