Zgodnie a Uchwałą Nr 130/XX/20  Rady Gminy Świerklany z dnia 30 stycznia 2020r. dotacje w ochronie środowiska udzielane są do:

  • wymiany kotłów grzewczych c.o. na kocioł c.o. gazowy, olejowy, pompę ciepła do ogrzewania budynku lub kocioł na paliwo stałe w tym biomasę spełniający  wymogi dla klasy 5 lub dyrektywy Ecodesing,
  • instalacji systemu solarnego lub pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej,
  • instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków
  • usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

wg zasad udzielania dotacji i ich rozliczania określonych w./w. uchwałą

Osoby zainteresowane w./w. tematem prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały Rady Gminy dostępną poniżej, podobnie jak formularze wniosków o przyznanie dotacji.

Formularze wniosków można również otrzymać w Urzędzie Gminy pok. nr 0.03 (wnioski o dotację do urządzeń grzewczych i usuwania azbestu) oraz pok. nr 0.05 (wnioski o dotację do przydomowej oczyszczalni ścieków)

 

Uchwały Rady Gminy:
Formularze wniosków