UWAGA


Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Mapa ani żadna jej cześć bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym. 

Świerklany Dolne - Etap I:

dziennik urzędowy

 

Świerklany Dolne - Etap II:

Świerklany Górne:

Dziennik urzędowy

Jankowice - Etap I:

Jankowice częściowy obszar 21

 

Obszar 21 Jankowice


Szczegóły
 

Obszar 21

Uchwała nr XXXII-194-2004 z dn. 20.12.2004, Dz. U. nr 12 poz. 295 z dn. 26.01.2005
zał map 1
zał map 2
zał map 3
zał map 4
zał map 5
zał map 6
zał map 7
zał map 8