PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Świerklany działają: Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których mieszkańcy gminy mogą własnym transportem dostarczać niektóre odpady komunalne.

Lokalizacja: Świerklany, ul. Pogodna 5

Godziny otwarcia:

 • w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada pięć dni w tygodniu tj.: poniedziałki i środy 11:00-19:00, wtorki, czwartki i piątki 7:00-15:00

 • w okresie od 1 grudnia do 31 marca trzy dni w tygodniu tj.: poniedziałki i piątki 7:00-15:00, środy 11:00-19:00.

 

Bezpośredni numer telefonu do punktu czynny w w.w godzinach: 32 440 87 60

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych:

 • rozpuszczalniki,

 • kwasy,

 • alkalia,

 • środki ochrony roślin,

 • oleje i tłuszcze,

 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,

 • leki,

 • zużyte baterie i akumulatory.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • niebędące opakowaniami odpady komunalne:

  • papieru (np.: gazety, książki, katalogi, zeszyty, apety, papier faksowy),

  • metalu (np.: złom żelazny oraz złom metali kolorowych),

  • tworzyw sztucznych (np.: plastikowe części samochodowe, ramy okienne z tworzyw sztucznych, plastikowe doniczki, puste i czyste kubły),

  • szkła (np.: szyby okienne i samochodowe, szkło stołowe, szkło żaroodporne, szkło okularowe),

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • odpady zielone,

 • zużyte opony,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

UWAGA! Odpady zielone, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmowane będą dopiero od 1 lipca 2015 roku.