Mieszkańców gminy informujemy o dyżurach aptek działających na terenie powiatu rybnickiego, które pracują także w nocy oraz w święta - zgodnie z harmonogramem ustalonym w Starostwie Powiatowym w Rybniku.

Szczegółowy wykaz godzin otwarcia aptek oraz pełnionych przez nie dyżurów nocnych i świątecznych dostępny jest tutaj