Mieszkańcom gminy udostępniamy harmonogramy wywozu odpadów, jakie obowiązywać będą u nas w 2021 roku. Harmonogramy te dotyczą wywozu odpadów komunalnych z prywatnych posesji oraz z budynków użyteczności publicznej. Szczegóły poniżej.

Harmonogramy