Dużą wagę przywiązuje się do edukacji w Gminie Świerklany. Młodzi mieszkańcy mają do dyspozycji trzy przedszkola oraz trzy szkoły podstawowe, które tworzą w poszczególnych sołectwach kompleksy oświatowe. Jako jedna z nielicznych gmin wiejskich, Gmina Świerklany posiada placówki integracyjne – Przedszkole nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. Ludwika Holesza w sołectwie Świerklany Górne. Placówki te dostosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych, które uczą się i wychowują razem z dziećmi zdrowymi.
W celu podnoszenia jakości nauczania, wszystkie placówki oświatowe są na bieżąco modernizowane i doposażane w najnowszy sprzęt i pomoce naukowe. Uczniowie mają do dyspozycji przyszkolne boiska sportowe oraz nowoczesne sale gimnastyczne, z których korzystają także dorośli mieszkańcy i amatorzy rekreacji spoza gminy – odbywają się tam treningi i zajęcia aerobiku, organizowane są też mecze piłki nożnej i siatkowej – także te o znaczeniu powiatowym.
spd spj