herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

W dniach od 1 do 16 października br. przeprowadzone zostało ponowne głosowanie mieszkańców na projekty rekomendowane do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Pod głosowanie mieszkańców poddanych zostało w sumie 5 wniosków, z podziałem na: Świerklany Górne – 2 wnioski, Świerklany Dolne – 1 wniosek i Jankowice – 2 wnioski.

Każdy z mieszkańców poszczególnych sołectw mógł oddać tylko jeden głos (w formie tradycyjnej – wypełniając kartę do głosowania lub głosując internetowo), co po zakończonym głosowaniu było weryfikowane na podstawie peselu i miejsca zameldowania osoby głosującej. Najczęstszym błędem, który powodował uznanie głosu za nieważny, było podanie błędnego numeru pesel oraz zagłosowanie na projekt przez osobę z innego sołectwa.

Wyniki przeprowadzonego głosowania przedstawiają się następująco:

Sołectwo Świerklany Górne

Numer wniosku

ŚwG-1/2020

Wnioskodawca

Krystyna Jagiełło

Tytuł zadania

Doposażenie „Parku Hermanówka” o nowe urządzenia do ćwiczeń

Koszt zadania

27.036,00 zł

Zakres zadania

Projekt obejmuje doposażenie istniejącego „Parku Hermanówka” na terenie sołectwa Świerklany Górne o nowe urządzenia do ćwiczeń, tablicę informacyjną oraz nasadzenie krzewów ozdobnych. „Park Hermanówka” jest miejscem spotkań rodzin. Projekt przewiduje zakup takich urządzeń do ćwiczeń, jak: talia 3D, prasa nożna, wioślarz, ławka z pedałami, jeździec, ławeczka/prostownik pleców.

Łączna liczba oddanych głosów

157

Liczba głosów ważnych

96

Liczba głosów nieważnych

61

 

Numer wniosku

ŚwG-2/2020

Wnioskodawca

Wiesław Konsek

Tytuł zadania

Estetyka, bezpieczeństwo i wygoda wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach

Koszt zadania

47.542,00 zł

Zakres zadania

Celem projektu jest bezpieczeństwo, zadbanie o ład i porządek oraz poprawę estetyki wokół Szkoły Podstawowej nr 1 oraz podniesienie bezpieczeństwa użytkowników tego terenu przez zastosowanie certyfikowanych urządzeń małej infrastruktury. Zadanie polegać będzie na: zabudowie dwóch wiat otwartych ze stojakami na 24 rowery, wymianie (uzupełnieniu) 10 ławek wolnostojących, wymianie 10 koszy na śmieci oraz rozbudowie istniejącego podestu scenicznego.

Łączna liczba oddanych głosów

243

Liczba głosów ważnych

225

Liczba głosów nieważnych

18

 

Sołectwo Świerklany Dolne

Numer wniosku

ŚwD-1/2020

Wnioskodawca

Dominika Pukowiec

Tytuł zadania

Nowa kuchnia - nowe możliwości

Koszt zadania

49.900,00 zł

Zakres zadania

Zadanie dotyczy modernizacji zaplecza kuchennego w budynku GOKiR w Świerklanach. W ramach zadania planuje się: usunięcie starych mebli i zużytych urządzeń, wymianę podłogi, położenie glazury i terakoty, wymianę oświetlenia, malowanie ścian i sufitu, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę urządzeń sanitarnych oraz wymianę uszkodzonych elementów instalacji CO.

Łączna liczba oddanych głosów

21

Liczba głosów ważnych

18

Liczba głosów nieważnych

3

 

Sołectwo Jankowice

Numer wniosku

J-1/2020

Wnioskodawca

Adam Sawina

Tytuł zadania

Bezpieczny Strażak-zakup ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo-gaśniczych

Koszt zadania

49.990,96 zł

Zakres zadania

Planowany jest zakup ubrań specjalistycznych, hełmów strażackich i kominiarek trudnopalnych, a także pralko-suszarki, która pozwoli na właściwe konserwowanie i dezynfekcję w/w zakupów. Wysokiej klasy środki ochrony indywidualnej pozwolą strażakom prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze w sposób bardziej komfortowy, zwiększając ich bezpieczeństwo w trakcie działań oraz przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przeciwpożarowej w gminie.

Łączna liczba oddanych głosów

1407

Liczba głosów ważnych

1379

Liczba głosów nieważnych

28

 

Numer wniosku

J-2/2020

Wnioskodawca

Tomasz Szaboń

Tytuł zadania

Defibrylatory AED-urządzenia ratujące życie w Jankowicach

Koszt zadania

50.000,00 zł

Zakres zadania

Zadanie polegać będzie na zwiększeniu bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Jankowic, szczególnie  w wypadku nagłego zatrzymania krążenia. Planowany jest zakup i montaż w miejscach publicznych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, jak również zorganizowanie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Jankowic.

Łączna liczba oddanych głosów

23

Liczba głosów ważnych

21

Liczba głosów nieważnych

2

 

W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA WYBRANE ZOSTAŁY DO REALIZACJI W 2020 ROKU NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

- z sołectwa Świerklany Górne - projekt p. Wiesława Konska pt. „Estetyka, bezpieczeństwo i wygoda wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach

- z sołectwa Świerklany Dolne - projekt p. Dominiki Pukowiec pt. „Nowa kuchnia-nowe możliwości

- z sołectwa Jankowice - projekt p. Adama Sawiny pt. „Bezpieczny Strażak-zakup ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo-gaśniczych

 

Sprawozdanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w sprawie głosowania nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Załącznik nr 7 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 53/VII/19 Rady Gminy Świerklany

 


Przypominamy, że w związku z unieważnieniem głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020, jakie przeprowadzone zostało w dniach 1-16 września br. (powód – naruszenie integralności urny znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach), na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Świerklany Nr W.0050.187.2019 z dnia 20 września 2019 r. głosowanie zostanie powtórzone w dniach 1-16 października 2019 r.

Głosowanie polegać będzie na wypełnieniu ankiety- należy wpisać numer wniosku na który głosujemy, nazwę sołectwa i pesel. Uwaga – głosujemy na projekt w naszym sołectwie (nie jest możliwe, aby np. mieszkaniec Jankowic zagłosował na projekt w Świerklanach Górnych). Każdy z mieszkańców może oddać tylko jeden głos (weryfikowany na podstawie peselu).

Głosować można będzie internetowo – poprzez stronę www.swierklany.pl (formularze będą aktywne w dniach głosowania) oraz tradycyjnie – wypełniając papierowo formularz i umieszczając go w jednej z urn znajdujących się w następujących miejscach:

1) Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany (parter budynku – Kancelaria Ogólna);

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Jankowicach, ul. Kościelna 19, 44-264 Jankowice

3) Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklanach, ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany

- w godzinach urzędowania ww. instytucji.

Poniżej przypominamy informacje o projektach, na które można głosować.

Lista projektów zgłoszonych dla sołectwa Jankowice

Lista projektów zgłoszonych dla sołectwa Świerklany Górne

Lista projektów zgłoszonych dla sołectwa Świerklany Dolne


Unieważniono głosowanie na Budżet Obywatelski na 2020

Informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany Nr W.0050.187.2019 z dnia 20 września 2019 r. unieważnione zostało głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Powodem unieważnienia jest naruszenie integralności urny znajdującej się w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach.
Jednocześnie podjęta została decyzja o przeprowadzeniu ponownego głosowania, które zarządzono w terminie 1.10.2019 r. – 16.10.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany


GŁOSOWANIE BUDŻET OBYWATELSKI

Już w dniach 01-16 września 2019r. będzie można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr W.0050.166.2019 Wójta Gminy Świerklany z dnia 12.08.2019 r. ustalone zostały miejsca głosowania:

 1. Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany
 2. Gminna Biblioteka Publiczna filia Świerklany, ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany
 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklanach z siedzibą w Jankowicach, ul. Kościelna 19, 44-264 Jankowice

Swój głos można również oddać internetowo pod niżej wskazanymi linkami:


Głosowanie polegać będzie na wypełnieniu ankiety- należy wpisać numer wniosku na który głosujemy, nazwę sołactwa i pesel
(formularz do pobrania i wydrukowania – poniżej; w wersji papierowej formularze ankiet dostępne będą również w Urzędzie Gminy Świerklany).

Karta do głosowania


Wypełnione ankiety należy wrzucać do urn umieszczonych w holu Urzędu Gminy oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Jankowicach i Świerklanach
Dodatkowo w celu przypomnienia poniżej umieszczony został wykaz zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego

Wykaz propozycji do budżetu

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy, którzy w pierwszym dniu głosowania, a więc
1 września br., mieli ukończony 16. rok życia. Uwaga – głosujemy na projekt w naszym sołectwie (nie jest możliwe, aby np. mieszkaniec Jankowic zagłosował na projekt w Świerklanach Górnych). Każdy z mieszkańców może oddać tylko jeden głos (weryfikowany na podstawie peselu).
Projekty poddane pod głosowanie , aby mogły być zrealizowane będą musiały uzyskać bezwzględną większość głosów mieszkańców danego sołectwa (50 proc.+1).
Zgodnie z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2019 r., przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany Nr W.0050.19.2018 z 01.02.2018 r., ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 30 września 2018 r. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie do 15 listopada br. do budżetu gminy projektów wybranych do realizacji.


ODDAJ SWÓJ GŁOS!!!!!


 

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok

 

Sołectwo Jankowice

1. Wniosek nr J-1/2020-Bezpieczny Strażak-zakup ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo-gaśniczych

2. Wniosek nr J-2/2020- Defibrylatory AED-urządzenia ratujące życie w Jankowicach

Sołectwo Świerklany Dolne

1.Wniosek nr ŚwD-1/2020- Nowa kuchnia-nowe możliwości

Sołectwo Świerklany Górne

1.Wniosek nr ŚwG-1/2020-Doposażenie „Parku Hermanówka” o nowe urządzenia do ćwiczeń

2. Wniosek nr ŚwG-2/2020-Estetyka, bezpieczeństwo i wygoda wokół Szkoły Podstawowej nr 1
w Świerklanach

Lista projektów poddanych pod głosowanie Sołectwo Jankowice- zał. 1

Lista projektów poddanych pod głosowanie Sołectwo Świerklany Dolne- zał.2

Lista projektów poddanych pod głosowanie Sołectwo Świerklany Górne- zał. 3

WAŻNE INFORMACJE!!!!

Głosowanie na powyższe projekty odbędzie się w dniach 01-16 września 2019r.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy, którzy w pierwszym dniu głosowania, a więc
1 września br., mieli ukończony 16. rok życia. Uwaga – głosujemy na projekt w naszym sołectwie (nie jest możliwe, aby np. mieszkaniec Jankowic zagłosował na projekt
w Świerklanach Górnych).
Każdy z mieszkańców może oddać tylko jeden głos (weryfikowany na podstawie peselu).


Raz jeszcze zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z propozycjami wnioskodawców i aktywnego udziału w głosowaniu.
Pamiętaj - to od Ciebie zależy, co powstanie w Twoim sołectwie.
Weź udział w głosowaniu i wyraź swoją opinię!

 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKTACH ZŁOŻNYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK

W okresie od 01-16 czerwca 2019r. mieszkańcy wszystkich trzech sołectw mogli zgłaszać w Urzędzie Gminy Świerklany swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
W terminie tym wpłynęło 5 wniosków, które otrzymały ozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

-2 wnioski z sołectwa Świerklany Górne

l.p

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

1

Krystyna Jagiełło

Doposażenie „Parku Hermana” o nowe urządzenia do ćwiczeń

ul. Szerocka

27.036,00 zł

2

Wiesław Konsek

Estetyka, bezpieczeństwo i wygoda wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach

ul. Boryńska

teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach

47.542,00 zł

 

 

-1 wniosek z sołectwa Świerklany Dolne

l.p

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

1

Dominika Pukowiec

Nowa kuchnia-nowe możliwości

ul. Strażacka

49.900,00 zł

 

-2 wnioski z sołectwa Jankowice 

l.p

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

1

Adam Sawina

Bezpieczny Strażak-zakup ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo-gaśniczych

Remiza OSP Jankowce,
ul. Kościelna 19

49.990,96 zł

2

Tomasz Szaboń

Defibrylatory AED-urządzenia ratujące życie w Jankowicach

Jankowice-Kościoły, szkoła, przedszkole,
obiekt sportowy Orzeł, ośrodek rekreacyjny GOKiR

50.000,00 zł

 

Weryfikacji zgłoszonych propozycji w dniach od 21 czerwca do 10 lipca br. dokonał Zespół
ds. Budżetu Obywatelskiego. Kolejnym krokiem będzie poddanie wniosków pod głosowanie mieszkańców, co nastąpi w pierwszej połowie września br.
Szczegóły poniżej:


Już dziś zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Dzięki wydzieleniu z budżetu gminy części środków, o przeznaczeniu których sami oni zdecydują, szansę na realizację mają ciekawe pomysły skierowane do osób w różnym wieku. Zastanów się, co chcesz zrobić dla swojego sołectwa, przekonaj sąsiadów, aby poparli twój projekt i zgłoś propozycję do Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły poniżej.


ROZPOCZYNA SIĘ SKŁADANIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W dniach 01-16 czerwca 2019r można składać propozycje do Budżetu Obywatelskiego.

W 2020 roku w Gminie Świerklany będzie realizowana IV edycja Budżetu Obywatelskiego.
Na zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego zarezerwowana została kwota 150 tys. zł - po 50 tys. zł dla każdego z sołectw.

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego sołectwa, który ukończył 16 rok życia.

Jakie projekty mają szansę zostać sfinansowane?


Przede wszystkim takie, które są możliwe do realizacji w danym roku budżetowym i nie kolidują z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy projektów inwestycyjnych), a przy tym wpisują się w następujące dziedziny:

 • kulturę,
 • rekreację,
 • edukację publiczną,
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • inne dziedziny, zgodne z zadaniami własnymi gminy.

 

Dodać należy, że wartość projektu/projektów nie może przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym sołectwie (a więc 50 tys. zł).

 

Formularze wniosków dostępne będą w :

 • Urzędzie Gminy Świerklany,
 • Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan” w Jankowicach
 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Jankowicach (w godzinach otwarcia ww. placówek)

Można je będzie również pobrać ze strony internetowej www.swierklany.pl (zakładka „BUDŻET OBYWATELSKI”), gdzie zamieszczony zostanie też regulamin BO.


Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są pod numerami telefonów (32) 432 75 33,432 75 31.
Harmonogram realizacji BO:


1 – 16 czerwca 2019 r. - Składanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na formularzy
19 czerwca – 15 lipca 2019 r. - Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków
do 31 lipca 2019 r. - Ogłoszenie listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie oraz listy projektów odrzuconych
do 15 sierpnia 2019 r. - Losowanie numerów i ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie
1 – 16 września 2019 r. - Głosowanie nad projektami
do 30 września 2019 r. - Ogłoszenie wyników
do 15 listopada 2019 r. - Wprowadzenie do budżetu Gminy projektów wybranych do realizacji

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Rady Gminy Świerklany
 2. Regulamin Budżetu Obywatelskiego (Regulamin plik pdf)
 3. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 format pdf)
 4. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 format doc)
 5. Lista poparcia dla projektu (załącznik nr 2 format pdf)
 6. Lista poparcia dla projektu (załącznik nr 2 format docx)
 7. Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 3 format pdf)
 8. Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 3 format doc)

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA
REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ŚWIERKLANY NA ROK 2020

W tym roku rusza IV edycja Budżetu Obywatelskiego.
Wójt Gminy Świerklany zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany

 1. Konsultacje trwają od dnia od 25 stycznia 2019 r. do 08 lutego 2019 r.
 2. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju i Promocji - tel. 32 4327533.
 3. Treść projektu regulaminu jest dostępna poniżej.
 4. Wypełniony formularz do zgłaszania uwag należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje” lub złożyć osobiście w formie pisemnie w Referacie Rozwoju i Promocji w terminie do dnia 08 lutego 2019 r.

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe