herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

 eInclusion_-_podsumowanie_html_5a994204eInclusion_-_podsumowanie_html_3ec37d2f eInclusion_-_podsumowanie_html_233185a2

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

Projekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

8. Oś priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne

– zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

Działanie 8.3

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

 

Tytuł projektu

Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej

w Gminie Świerklany”

 

 

Nr umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-24-014/08-00 z dn. 31.03.2009 r.

Aneks do umowy: POIG.08.03.00-24-014/08-03 z dnia 13.08.2012 r.

 

Wartość dofinansowania – 243.520,18 zł

 

 

OPIS PROJEKTU

Zrealizowany przez Gminę Świerklany projekt pt. „Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany” przewidywał przekazanie 50 gospodarstwom domowym o niskich dochodach bezpłatnych komputerów wraz z dostępem do Internetu na okres 8 lat. Sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących rodzin na podstawie umowy-użyczenia. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Wniosek o dofinansowanie złożony został we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie w 2008 roku - Gmina Świerklany wnioskowała o przyznanie 310 tys. zł, między innymi na zakup 50 zestawów komputerowych, instalację łącza internetowego i przeszkolenie przyszłych beneficjentów programu, a po upływie trzech lat – na wykonanie kompleksowej modernizacji użyczonego sprzętu komputerowego.

Ustalono, że beneficjentami ostatecznymi projektu będą rodziny o niskim statusie materialnym, z co najmniej trójką dzieci, gdzie co najmniej jedno dziecko było w wieku szkolnym (szkoła podstawowa lub gimnazjum). Drugą grupę stanowiły osoby niepełnosprawne o niskich dochodach. W jednym i drugim przypadku pierwszeństwo w otrzymaniu bezpłatnego sprzętu miały te osoby, które nie posiadały dotąd komputera ani internetu.

Nabór beneficjentów poprzedzony został szeroko zakrojoną akcją informacyjną (plakaty, ogłoszenia w radiu i na tablicach ogłoszeń; gmina skorzystała ponadto z pomocy parafii). Należało złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy Świerklany. W sumie wpłynęły od mieszkańców Jankowic i Świerklan 74 wnioski. Powstała specjalna komisja do oceny wniosków, w której znaleźli się przedstawiciele Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych SONIO. Nastąpiło rozstrzygnięcie przetargów na zakup sprzętu i na dostawę łącza. Zakupiony sprzęt został opatrzony symbolami Unii Europejskiej i przekazany 50 wybranym beneficjentom, którzy w lipcu 2009 r. przeszli szkolenie i podpisali umowę z Gminą określającą zasady korzystania z użyczonego sprzętu.

Z naszych obserwacji wynika, że komputery służą przede wszystkim dzieciom, które przygotowywują się do zajęć w szkole. Nie brakuje też osób starszych – dorosłych domowników, którzy korzystają z internetu – odwiedzają strony informacyjne, komentują wydarzenia, a nawet uczestniczą w szkoleniach czy imprezach kulturalnych, o których dowiedzieli się z internetu. W ten sposób spełniony został cel projektu, który zakładał pomoc w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności osobom pochodzącym ze środowisk defaworyzowanych bądź mającym trudności w kontaktowaniu się z innymi ze względu na stan zdrowia.

Komputery pozostaną w domach mieszkańców do sierpnia 2017 roku.

 

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe