herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Każdy mieszkaniec gminy Świerklany, osoba pracująca, prowadząca działalność i ucząca się na terenie gminy może mieć wpływ na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerklany. Wystarczy wypełnić ankietę!

Gmina Świerklany przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025.

Wyraź swoja opinię!
Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli gminie Świerklany na długofalowe działania, zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.
Celem tego badania jest poznanie opinii mieszkańców gminy, osób uczących się, prowadzących działalność i zatrudnionych na terenie gminy, na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja jest złożonym, kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki oraz skoncentrowane terytorialnie. Działania te realizowane są w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja jest przeprowadzana przez osoby zaangażowane w życie i rozwój gminy, przy znaczącym udziale lokalnej społeczności, czyli mieszkańców gminy Świerklany.
Stanem kryzysowym określa się koncentrację negatywnych zjawisk społecznych wraz z towarzyszącymi im negatywnymi zjawiskami w jednej lub kilku z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Dzięki przeprowadzanej diagnozie stanu gminy Świerklany możliwe będzie wskazanie obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których zidentyfikowano stan kryzysowy. Po tym nastąpi wyznaczenie obszaru rewitalizacji, obejmującego część obszaru zdegradowanego. Na obszarze rewitalizacji prowadzone będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Ankieta jest anonimowa. Podawane przez Państwa informacje służyć będą wyłącznie diagnozie sytuacji w gminie Świerklany, koniecznej do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerklany.

Aby przejść do wypełnienia ankiety, kliknij TUTAJ https://goo.gl/forms/htKQGffEPIsLuZwE3

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą dokumentu – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32 326 78 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Projekt pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025" wspólfinansowany jest ze środków Unii Europesjkiej w ramach Funfuszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techncizna na lata 2014-2020.

PO POmoc Techniczna

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe