herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

 

Wójt Gminy

Tomasz Pieczka

ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
tel. (32) 4327 502

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Świerklany

Do zakresu działania wójta gminy należy w szczególności:

 • kierowanie Urzędem i bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnienie zastępcy i pracowników Urzędu do załatwiana spraw w jego imieniu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku
  do pracowników Urzędu,
 • koordynowanie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i poza samorządowymi,
 • koordynowanie współdziałania organów gminy z jednostkami pomocniczymi gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. obrony cywilnej,
  • Biurem Obsługi Prawnej Urzędu,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

 

Zastępca Wójta Gminy

Henryk Mincer

ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
tel. (32) 4327 503

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Wójta - Henryk Mincer

Do zakresu działania Zastępcy Wójta gminy należy w szczególności:

 • Nadzór nad samodzielnymi stanowiskami.

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, a w szczególności wydawanie
  decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z prawa działalności gospodarczej.

 • Podczas nieobecności Wójta składanie jednoosobowo oświadczeń woli we wszystkich
  sprawach z zakresu sprawowania zarządu mieniem Gminy.

 • Podczas nieobecności Wójta wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku
  do pracowników Urzędu Gminy.

 • Rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy (np.: bezrobocie, narkomania itp.).

 • Załatwianie spraw Gminy i Urzędu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

 • Promocja Gminy Świerklany.

 • Nadzorowanie właściwego rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji wpływających
  do Urzędu Gminy.

 • Nadzorowanie właściwego funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy Świerklany.

 • Załatwianie spraw związanych z interpelacjami Radnych i wnioskam
  i Komisji Stałych Rady Gminy.

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 • Współpraca z wydawnictwem w sprawie wydawania „Kuriera Gminy Świerklany”.

 • sprawowanie nadzoru nad:
  • Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych,
  • Referatem Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. informatyki,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. obsługi komisji Rady Gminy i przedsiębiorczości,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. rozwoju lokalnego, pozyskiwania środków zewnętrznych
   i promocji Gminy,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. obiegu dokumentów w systemie elektronicznym

 

Sekretarz Gminy

Małgorzata Dudek

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.16
44-266 Świerklany
tel. (32) 4327 525

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IMG 20200629 211913

Do zakresu działania sekretarza gminy należy w szczególności:

 • dbanie o sprawne funkcjonowanie Urzędu w zakresie prawidłowej obsługi stron ze
  szczególnymuwzględnieniem przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu
  wymogów i zasad zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie spraw gminy w imieniu wójta gminy na podstawie jego upoważnienia,
 • nadzorowanie archiwizowania akt Urzędu,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Gminy,
  wyborami Prezydenta RP,
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • Referatem Spraw Obywatelskich i Ogólnych,
  • Urzędem Stanu Cywilnego,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu Wójta
  • pracownikami obsługi,
 • zapewnienie sprawnej realizacji szczególnych zadań Urzędu nierozdzielnych do
  kompetencji referatów i samodzielnych stanowisk.

 

Skarbnik Gminy

Anna Stępień

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.07,
44-266 Świerklany
tel. (32) 4327 505

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
skarbnik

Do zakresu działania skarbnika gminy należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu oraz wpływów i środków pozabudżetowych,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem
  dyscypliny budżetowej,
 • czuwanie nad zgodnością gospodarki finansowej gminy z przepisami,
 • przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach podległych i zakładach budżetowych
  wykonujących budżet gminy,
 • dysponowanie środkami funduszy celowych zgodnie z przepisami obowiązującymi
  w tym zakresie,
 • czuwanie nad majątkiem gminy i jego bieżącą ewidencją,
 • sporządzanie i przedkładanie wójtowi gminy okresowych analiz stanu realizacji
  budżetu gminy,
 • informowanie wójta gminy o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych
  z realizacją budżetu gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowego

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe