herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Inwestycje w latach 2014-2018

Poniżej przedstawiamy najważniejsze inwestycje, jakie zrealizowane zostały w ciągu ostatnich kilku lat. W tym czasie podjęto również szereg działań o charakterze nieinwestycyjnym – systematycznie poprawiana była estetyka gminy (m.in. pojawiły się nowe przystanki i kosze na śmieci), prowadzone były działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszej gminie, na które Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, doposażono placówki oświatowe i ochotnicze straże pożarne, organizowane były szkolenia oraz wiele innych. Szczegółowo można o tym przeczytać w dokumencie pn. „Podsumowanie kadencji Wójta Gminy Świerklany za lata 2014-2018”, który dostępny jest na stronie głównej www.swierklany.pl (buton z prawej strony).

Do najważniejszych inwestycji należą:

Rozbudowa kompleksu oświatowego poprzez budowę 4-oddziałowego budynku Przedszkola nr 2 w Świerklanach wraz z utworzeniem kuchni i remontem pomieszczeń
- zadanie dofinansowane z Poddziałania 12.1.2 Edukacja wychowania przedszkolnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach ww. projektu powstała nowa infrastruktura przedszkolna, która może pomieścić 100 dzieci w wieku przedszkolnym. Nowo powstałe przedszkole składa się z: 4 sal zajęciowych, sali ruchowej, pomieszczeń socjalnych, kuchni oraz stołówki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Wartość projektu: 5 126 502,77 zł
Dofinansowanie: 2 306 494,86 zł
Wkład własny: 2 820 007,91 zł

Nowa siedziba Urzędu Gminy Świerklany
W rejonie skrzyżowania ulicy Boryńskiej, Kościelnej i Kościuszki w Świerklanach powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2474 m.kw. i kubaturze 9020 m.sześc., składający się z pomieszczeń technicznych i archiwów utworzonych w przyziemiu budynku oraz z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i sanitarnymi. Nowoczesny budynek użyteczności publicznej stał się siedzibą dla Urzędu Gminy Świerklany, który wcześniej mieścił się w Jankowicach przy ul. Świerklańskiej 54. Mieści się tu również siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku powstały 2 parkingi (łącznie ponad 70 miejsc postojowych), jak również teren ten został obsadzony roślinnością.

Budowa kanalizacji w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 5.1.2.
Wartość całkowita projektu: 12 017 419,12 zł
wartość dofinansowania: 4 629 216,62 zł

Przebudowa ul. Równoległej w Jankowicach
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dotyczyło przebudowy ulicy Równoległej w Jankowicach o szer. od 4,5 do 5 m. na długości 853,62 metrów o nawierzchni asfaltowej.
Wartość projektu: 964 597,13 zł
Dofinansowanie: 481 237,00 zł
Wkład własny: 483 360,13 zł
Ponadto, Gminie udało się pozyskać środki od Polskiej Grupy Górniczej - KWK Jankowice
w ramach zabezpieczenia wspomnianej drogi przed szkodami górniczymi - kwota 58.500,00 zł.

Remont drogi gminnej - ul. Strażacka w miejscowości Świerklany- zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Zadanie dotyczyło remontu odcinka ul. Strażackiej na szer. 3,00-5,00 m. o nawierzchni asfaltowej o dł. 990,00 m.
Wartość projektu: 870 565,33 zł, dofinansowanie: 416 633,00 zł, wkład własny: 453 932,33 zł

Przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach wraz ze skrzyżowaniem - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i wykonane w 2017 r. Przedmiotem zadania była przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach na długości 725,00 metrów o nawierzchni asfaltowej.
Wartość projektu: 1 077 890,72 zł
dofinansowanie: 428 282,00 zł
wkład własny: 649 608,72 zł

Oprócz efektywnego ubiegania się o środki zewnętrzne na rozwój i poprawę infrastruktury, Gmina czyni starania, aby korzystać także z własnych zasobów kadrowych oraz sprzętu i w miarę posiadanych środków finansowych wykonywać prace na rzecz mieszkańców. Dużą rolę odgrywa tu Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach (szczegółowy wykaz prac wykonanych przez GZGK na drogach zamieszczony został w Podsumowaniu kadencji Wójta Gminy Świerklany za lata 2014-2018, które dostępne jest na stronie głównej www.swierklany.pl).
Warto również wspomnieć o tym, że Gmina czyni starania w zakresie naprawy szkód górniczych. Przykładem mogą być wyremontowane w 2018 roku następujące drogi:
- łącznik ul. Hoły z ul. Kościelną w Jankowicach – kwota 19 017,03 zł (refundacja kosztów wykonania remontu drogi w 2017 r.) – środki kopalni Jankowice;
- ul. Gogołowska w Świerklanach – kwota 317 000,00 zł (środki kopalni Borynia).

Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - autonomicznego oświetlania solarnego na terenie Gminy Świerklany Zadanie dofinansowane w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 – Odnawialne źródła energii.
Projekt obejmował montaż 36 sztuk kompletów lamp ledowych, dla których energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Umowa na dofinansowanie została podpisana 29 grudnia 2016 roku. Projekt rozliczono w pierwszej połowie 2017 roku.
Wartość projektu: 266 856,53 zł
Dofinansowanie: 183 708,26 zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Stokrotkowej
W rejonie dawniej zaniedbanym i porośniętym chwastami, w którym w ostatnich latach rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe, powstało miejsce, gdzie osoby starsze i młodsze mogą czynnie wypoczywać. Projekt przewidywał stworzenie boiska o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną oraz boiska do siatkówki plażowej, jak również zamontowanie dodatkowych urządzeń rekreacyjno-sportowych.
Ulica Stokrotkowa jest kolejnym miejscem w gminie, które służyć ma aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców. Teren ten będzie stopniowo rozwijany i uzupełniany o kolejne elementy służące czynnemu wypoczynkowi mieszkańców, między innymi dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności).  

Siłownie pod chmurką
Krok po kroku zmienia się oblicze obu miejscowości. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świerklanach i w Jankowicach zamontowane zostały urządzenia, które pozwalają mieszkańcom zadbać o ich kondycję fizyczną, a przy okazji miło spędzić czas. Do dyspozycji użytkownicy mają m.in. orbitrek eliptyczny, wahadło, trenażer nóg i rąk oraz urządzenie tzw. „wioślarz”, które służą do wykonywania ćwiczeń siłowych i rekreacyjnych przez osoby w różnym wieku. Sfinansowane ze środków gminnego budżetu siłownie pod chmurką są ogólnodostępne – korzystać z nich można w godzinach otwarcia OSiR-ów. Dodatkowo, w sąsiedztwie OSiR-u w Świerklanach powstał Street Workout Park, do korzystania z którego zapraszamy w szczególności dzieci i młodzież.
Na terenie obu ośrodków wymieniono też zniszczone kosze na śmieci oraz przeprowadzono prace remontowe – między innymi zadbano o płot otaczający teren jankowickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który był już w bardzo złym stanie oraz uporządkowano teren w bezpośrednim sąsiedztwie remizy OSP Jankowice.

Park Hermanówka
To kolejne przedsięwzięcie mające na celu zachęcenie młodszych i starszych mieszkańców do czynnego wypoczynku. Tym razem środki na jego utworzenie pochodziły z budżetu obywatelskiego – wydzielonej części budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują sami mieszkańcy. Chodzi o rekreacyjny zakątek w rejonie ul. Szerockiej w Świerklanach - teren nazywany Hermanówką. W ciągu ostatnich miesięcy zyskał on nowy wygląd i funkcję – powstał tam m.in. minipark linowy, do utworzenia którego wykorzystano istniejący w tym miejscu drzewostan oraz słupy, a także plac zabaw dla dzieci - z piaskownicą i huśtawkami, stół do tenisa stołowego i stół do szachów, jak również zainstalowane zostały tam urządzenia do ćwiczeń. Gmina zadbała też o bezpieczeństwo użytkowników parku – od strony drogi pojawiło się ogrodzenie. Park jest systematycznie doposażany w urządzenia i elementy, które służą zarówno młodszym, jak i starszym mieszkańcom gminy i okolic.

Park przy ul. Poprzecznej w Jankowicach
Także ze środków Budżetu Obywatelskiego powstało w sołectwie Jankowice miejsce do ćwiczeń i sąsiedzkich spotkań. Mowa o terenie przy ul. Poprzecznej, gdzie w przeszłości działało przedszkole. Osoby odwiedzające to miejsce mogą skorzystać m.in. z urządzeń do ćwiczeń (elementy siłowni zewnętrznej) oraz z boiska. Z kolei, z myślą o najmłodszych utworzona została piaskownica, huśtawki oraz inne elementy zabawowe.
Działa tam także tężnia solankowa, przy której chętnie odpoczywają i relaksują się nasi mieszkańcy. Jest to drewniana konstrukcja wyposażona w specjalną pompę, która równomiernie rozprowadza solankę, czyli wodę mineralną zawierającą dużą liczbę jonów sodowych , soli magnezowych oraz związków jodu i bromu. Powoduje to powstanie specyficznego mikroklimatu, który pomaga w leczeniu chorób układu oddechowego i przyczynia się do wzmocnienia odporności organizmu. Korzystanie z tężni w szczególności zalecane jest osobom mającym problemy z nawracającymi infekcjami układu oddechowego, alergiami i nadciśnieniem tętniczym oraz potrzebującym odprężenia i wyciszenia.
Tężnia jest podświetlana, wokół niej stanęły ławeczki, a teren utwardzony został kostką brukową.

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe