herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

 
Krajobraz gminy jest charakterystyczny dla ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Urozmaica go pas najwyższych wzniesień płaskowyżu Rybnickiego. Na granicy Jankowic i Świerklan znajduje się duży kompleks leśny (280 ha) z drzewostanem stanowiącym niegdyś fragment Puszczy Pszczyńsko-Raciborskiej. Poza lasami i urozmaiconą rzeźbą terenu, dominującym rysem w krajobrazie są pola orne. Funkcje rekreacyjne spełniają w gminie niewielkie kompleksy leśne. Najatrakcyjniejszymi krajobrazowo terenami są Las Królewiok i Las Podlesie. Ruch turystyczny odbywa się tu po wyznaczonych szlakach. Na terenie gminy występują enklawy odmiennej flory i fauny, np. lokalne podmokłości i oczka wodne. W lesie Królewiok rośnie duża grupa wiekowych okazów buków. Gmina dysponuje w sumie 27 km ścieżek rowerowych, które zostały podzielone na cztery podstawowe ścieżki, oznaczone poszczególnymi kolorami.

Ścieżki  rowerowe

Trasa niebieska (5,6 km)

Przebieg trasy określony jest na około 5,6 km. Przecina on teren Jankowic od strony północno-zachodniej i udaje się w kierunku wschodnim, gdzie łączy się z trasą rybnicką, prowadzącą wokół Boguszowic. Początek ścieżki rowerowej ma miejsce na granicy gminy Świerklany z miastem Rybnik. Prowadzi ona ul. Podkościele i udaje się w kierunku zabytkowego XVII-wiecznego kościoła pw. Bożego Ciała, który leży na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego i jest jednym z jego 84 obiektów. Kościół datuje się na 1674 r. Następnie kierujemy się w stronę ul. Kościelnej i tą drogą przejeżdżamy około 1 km. Dojeżdżamy aż do remizy OSP Jankowice i skręcamy w prawo w ul. Miarki, następnie skręcamy w lewo w ul. Hoły, którą jedziemy aż do skrzyżowania dróg z ul. Świerklańską (tu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż jest to droga o silnym natężeniu ruchu). Po "przeprawieniu" się na drugą stronę jezdni znajdujemy się na ul. Akacjowej, gdzie po prawej stronie znajduję się drzewo pomnikowe - dąb Michał, następnie kierujemy się znakami, aż do ul. Boguszowickiej. Jedziemy w kierunku wschodnim, ul. Boguszowicką, około 1 km, dojeżdżając aż wiaduktu, który jest swoistym łącznikiem trasy niebieskiej z rybnicką czarną trasą rowerową, okalającą teren Boguszowic.

Trasa zielona (14 km)

To najdłuższa trasa rowerowa na terenie gminy Świerklany. Mierzy 14 km i przecina cały teren gminy, przebiegając przez Jankowice, Świerklany Górne i Świerklany Dolne. W ten oto sposób trasa prowadzi od północnej części gminy (przedłużenie rybnickiej ścieżki w kierunku Jastrzębia), mając swój początek na granicy z miastem Rybnikiem i kończąc się na południowo-wschodniej części Świerklan Dolnych, kierując się w stronę Szerockiej (dzielnica Jastrzębia Zdroju). Trasa prowadzi ul. Rybnicką. Po przejechaniu około 1 km mijamy po prawej stronie XVII-wieczny kościół pw. Bożego Ciała, przy którym przecinają się dwie świerklańskie trasy (zielona z niebieską). Jedziemy dalej zieloną ścieżką i dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Grażyńskiego tam znajduje się Boża Męka (krzyż z 1909 r.). Skręcamy w lewo i po przejechaniu około 500 m kierujemy się w stronę ul. Nowej. Następnie trasa prowadzi ul. Sportową (po około 700 m można skręcić w lewo, jest to skrzyżowanie trasy zielonej z czerwoną, co stanowi swoiste "dopełnienie" trasy zielonej). Po dojechaniu do przejazdu kolejowego (1 100 m) trasa zakręca w lewą stronę. Szlak prowadzi duktem leśnym (ul. Spacerowa). Mijamy po prawej miejsce biwakowe w Świerklanach Dolnych. Jedziemy cały czas ul. Spacerową i docieramy aż do skrzyżowania z ul. Wodzisławską. Przejeżdżamy jezdnię i udajemy się aleją w kierunku południowo-zachodnim, w stronę ul. Złotej. Następnym etapem naszej trasy jest ul. Kucharzówka, którą jedziemy w kierunku południowo-wschodnim, w okolice ul. Stawowej. Dojeżdżamy do drogi Powstańców, a następnie do ul. Szerockiej, na której znajduje się wydzielony pas dla rowerzystów. Po skręceniu w tę aleję dojedziemy do Jastrzębia Zdroju. Ze względu na znaczne ubytki w oznakowaniu, trasa jest trudna do pokonania przez rowerzystów.

Trasa czerwona (6,5 km)

Tworzy ona swoistą pętlę po terenie gminy, mając powiązanie z trasą zieloną. Początek ma miejsce na polnym odcinku ul. Sportowej, którą biegnie trasa zielona (do tego miejsca należy dotrzeć zgodnie z powyższym opisem). Trasa biegnie ulicami: Biasowicką, Strażacką, Henryka Pobożnego, Władysława Łokietka i łączy się ponownie ze szlakiem zielonym na ul. Szerockiej. Trasa czerwona przecina kompleks leśny, przebiega także w pobliżu kościoła pw. św. Anny w Świerklanach Dolnych. Kościół wybudowano w latach 1929-1930 w stylu neobarokowym. Przy kościele znajduje się plebania i cmentarz, na którym znajduje się grób ofiar oświęcimskich. Podobnie jak trasa zielona, jest trudna do pokonania bez mapy ze względu na znaczne ubytki w oznakowaniu.

Trasa żółta (1,2 km)

Oznakowany żółtym kolorem szlak na terenie gminy Świerklany liczy zaledwie 1,2 km. Jest częścią Szlaku Pielgrzymkowego nr 323, wiodącego od Świerklan do Pszowa, wzdłuż miejsc kultu religijnego zabytków kultury sakralnej. Trasa w całości ma długość 17,4 km. Rozpoczyna się na przy urokliwym, drewnianym kościółku pw. Bożego Ciała w Jankowicach. Następnie prowadzi w stronę cudownego źródełka Studzienki. Aby tam dotrzeć należy zjechać z góry ul. Rybnicką, następnie przejechać na wprost skrzyżowanie i wjechać w ul. Księdza Walentego. Jadąc dalej prosto zobaczymy budynki szybu VI kopalni Jankowice. Tuż przed szybem należy skręcić w prawo i zjechać z górki, aż do zakrętu w lewo. Pokonując kolejne wzniesienie dojedziemy do skrzyżowania, na którym należy skręcić w prawo. Z lewej strony zobaczymy polanę, po pokonaniu której dojedziemy wprost do Studzienki. To miejscowe sanktuarium (grota) położone jest na terenie pagórkowatym, pośród bukowo-grabowego lasu. Liczni pątnicy przybywają do źródełka Świętego Walentego, z którego woda zasłynęła w okolicy jako cudowna, niosąca uzdrowienie w chorobach. Szlak dalej prowadzi przez jary i urwiska, które dla mniej wprawnych rowerzystów mogą być trudne do pokonania. Następnie szlak biegnie przez las i przecinając Rybnik dociera do Radlina. Szlak pokrywa się niemal na całej długości (aż do granic Radlina) z trasą pieszą.

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe