herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany


Wobec zniszczeń wywołanych eksploatacją węgla na terenie gminy Świerklany, istotne wydaje się dążenie do zachowania cennych form przyrody Środowisko  przyrodnicze Świerklan Górnychpołożonych w południowo-wschodniej części, poza obszarem eksploatacji górniczej. Do takich form należą tereny przewidziane do ochrony jako użytki ekologiczne. Utrzymanie lasów w północno-zachodniej części gminy zapewnia racjonalne wykorzystanie terenu narażonego na szkody górnicze, a rekultywacja zbiornika Podkościele i nowych zapadlisk ukierunkowana na rekreację wraz z utrzymaniem okolicznych zalesień może doprowadzić do powstania atrakcyjnego kompleksu służącego sobotnio-niedzielnemu wypoczynkowi.

Funkcje rekreacyjne spełniają niewielkie kompleksy leśne, znajdujące się w północnej części gminy. Są one wykorzystywane przez okoliczną ludność do turystyki pieszej oraz form krótkopobytowych. Krajobrazowo najatrakcyjniejsze wydają się być Las Królewiok i Las Podlesie i jako takie są ekstensywnie wykorzystane do takich właśnie form wypoczynku. Ruch turystyczny odbywa się tu głównie po wytyczonych szlakach. Omijają one enklawy odmiennej flory i fauny np. lokalne podmokłości i oczka wodne, a także zapobiegają powierzchniowej erozji gleb, wpływającej niekorzystnie na stosunki wodne terenów otaczających.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną gminy jest naturalne źródełko zwane Studzienką znajdujące się na terenie Lasu Podlesie, Studzienka  na terenie Lasu Podlesie w Jankowicachw pobliżu szybu nr VI KWK Jankowice. Do miejsca tego prowadzi prócz szlaku Jankowickiego również asfaltowa droga, będąca przedłużeniem ul. Księdza Walentego. W Lesie Królewiok występują dość liczne wiekowe okazy buków o wymiarach jak dotąd nie kwalifikujących do objęcia ochroną prawną, pozostawione w drzewostanie jako tzw. przestoje.

Turystyka, sport i rekreacja rozwijają się dzięki istniejącym na terenie gminy ośrodkom rekreacyjnym, obiektom sportowym oraz przebiegającym tędy szlakom turystycznym i ścieżkom rowerowym. Nie bez znaczenia są również osiągnięcia miejscowych klubów i organizacji sportowych oraz organizowane imprezy kulturalno-sportowe o zasięgu ponadlokalnym.

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe