herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Jeszcze tylko przez kilkanaście dni przyjmowane będą wnioski rodziców w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Jednorazowe wsparcie w kwocie 300 zł wypłacane jest każdemu uczniowi na rok szkolny 2020/2021. Rodziny otrzymują ww. świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje uczniom do 20. roku życia uczącym się w szkole, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych wiek ten wynosi 24 lata. Program nie obejmuje: dzieci uczęszczających do przedszkola, dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole oraz studentów. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub też dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start”  można składać online przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, a także drogą tradycyjną (w formie papierowej) - za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w tej samej instytucji, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W przypadku Gminy Świerklany wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, mającym swoją siedzibę w budynku przy ul. Kościelnej 85 w Świerklanach (biura GOPS-u mieszczą się na parterze). Wnioskodawca otrzymuje wsparcie w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji na powyższy temat udziela się pod numerem tel. 32 43 27 538, 43 04 254. 

 

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe