herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

 
Początki Jankowic sięgają głębokiego średniowiecza. Miejscowe podanie głosi, że Jankowice i Michałkowice dziś włączone w obręb Jankowic, JANKOWICEzostały założone przez rycerzy Bolesława Chrobrego: Janka i Michała. Mieli oni zgodnie z wcześniejszą umową orząc od świtu do zmierzchu zakreślić obszar swoich dóbr. W ten sposób Janko utworzył Jankowice, a Michał - Michałkowice.

Pierwsze źródła historyczne dotyczące wsi pochodzą z 1223 roku, a inne znajdują się w spisach dóbr biskupstwa wrocławskiego z 1229 i 1305 roku. Dokument pochodzący z dnia 25 maja 1223 roku został wydany przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca (Laurentiusa) na prośbę księcia opolskiego Kazimierza. Obszerny tekst łaciński dotyczy zatwierdzenia dziesięcin na rzecz Kościoła Świętego Zbawiciela i Klasztoru Norbertanek w Rybniku z kilkunastu wiosek kasztelanii cieszyńskiej i kilku wiosek podrybnickich. Nazwa wsi jest pochodzenia patrionimicznego i pochodzi od chrześcijańskiego spolonizowanego imienia Janik. Na przestrzeni wieków nazwa wsi ulegała licznym zmianom, by w końcu w roku 1922 ostatecznie przyjąć formę "Jankowice".

Jankowice posiadają swój herb. Jest on znany od XIX wieku. Widnieje na pieczęci gminnej z czasów niemieckich, a także na pieczęci z czasów polskich. Ta druga powstała po 1921 roku. Herb przedstawia rybaka ubranego na biało, stojącego na czarnej ziemi, trzymającego złotą wędkę i złotą rybkę. Całość umieszczona jest na niebieskim tle. Wspomniany herb z pieczęci polskiej ma zmieniony jeden szczegół - rybak zamiast wędki trzyma w ręku sieć.

Wieś zawsze nierozerwalnie związana była z ziemią rybnicką i podobnie jak ona znajdowała się pod panowaniem Wielkich Moraw, Polski, Czech, Austrii, Prus, Niemiec i ponownie Polski (z krótką przerwą obejmującą okres II wojny światowej). Jeden z ciekawszych epizodów związanych z Jankowicami miał miejsce podczas wojen husyckich w latach 1430-34. Związane jest z nim podanie ludowe o księdzu Walentym zamordowanym przez husytów oraz legenda lokalnego sanktuarium Bożego Ciała - Studzienki.

Z zachowanych do dzisiaj dokumentów wynika, że Jankowice z roku na rok stawały się coraz większą i zasobniejszą wsią. Rejon ulicy Górniczej w Jankowicach - tzw. KulowiecOkoło 1670 roku wybudowano we wsi kościół, którego fundatorem był hrabia Ferdynand Leopold Oppersdorf. W 1788 roku w Jankowicach zamieszkiwało 4 wolnych chłopów, 12 chłopów pańszczyźnianych, 1 wolny zagrodnik, 13 zagrodników pańszczyźnianych, co razem stanowiło 30 gospodarstw. W 1845 roku było już 80 domów i 2 folwarki, a mieszkało tutaj ogółem 477 mieszkańców. W 1858 roku Michałkowice i Jankowice liczyły 488 mieszkańców. W tym okresie istniały już: kościół parafialny, szkoła, 83 domy mieszkalne, 1 zabudowanie przemysłowe i 58 zabudowań gospodarczych. Samodzielną parafią Jankowice stały się 25 stycznia 1897 roku, a w rok później w krajobrazie wioski pojawiła się murowana plebania z czerwonej cegły.

Pod koniec XIX wieku i na początku XX w. znaczna ilość ziemi przechodziła z rąk chłopów czy właścicieli ziemskich na własność kapitalistów, którzy na wykupionych polach rozpoczęli budowę kopalni. W pierwszych latach XX wieku znacznie pogorszyły się warunki pracy miejscowych robotników z powodu wyzysku właścicieli kopalń. W latach 1905-07 organizowane były liczne strajki w kopalniach rybnickich, których głównym celem była poprawa warunków pracy górników.

Zdjęcie grupoweMieszkańcy Jankowic jako poddani cesarza Niemiec, musieli brać udział w walkach w czasie I wojny światowej. Tym, którzy nie powrócili z frontu do domu, ufundowano pomnik, stojący do dzisiaj przy kościele. Z wioski wywodziło się także wielu uczestników trzech Powstań Śląskich. 3 maja 1921 roku w III powstaniu wieś została zajęta przez powstańców. Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej z Jankowic weszli w skład VII kompanii chwałowickiej, którą dowodził Teodor Węglorz, a później Józef I Ochojski. Kompania była częścią II batalionu 5 pułku piechoty wojsk powstańczych. Powstańcy chwałowiccy i jankowiccy wrócili do domów po likwidacji powstania przy akompaniamencie własnej orkiestry. Tym, którzy zginęli, społeczność ufundowała w 1923 roku pomnik na mogile zbiorowej. Znajduje się on do dziś na cmentarzu parafialnym. Po plebiscycie i powstaniach 4 lipca 1922 roku powiat rybnicki, a wraz z nim również Jankowice zostały przejęte przez władze polskie.

W okresie międzywojennym wieś przeżywała bujny rozwój gospodarczy i kulturalny. Prężnie działał Związek Powstańców Śląskich skupiający weteranów powstań. Gospoda "U Szwedy" w Jankowicach - początek XX wiekuDziałało harcerstwo i chór Seraf. Przy miejscowej szkole istniały organizacje męskie i żeńskie młodzieży katolickiej. Sytuacja materialna ludności wsi pogorszyła się w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-34). Zamykane były kopalnie, a górnicy wyrzucani na bruk. Po zakończeniu kryzysu wydobycie w kopalniach zostało jednak wznowione, a kopalnie unowocześnione.

Wybuch II wojny światowej zakłócił rozwój wsi. Rozpoczęły się aresztowania i prześladowania ludności. Mieszkańcy Jankowic ginęli w obozach i więzieniach, wcielani byli do niemieckiego wojska, skąd niektórym udało się przedostać do Armii Polskiej gen. Władysława Andersa.

Wyzwolenie miejscowości nastąpiło w dniach 26-27 marca 1945 roku. W okresie powojennym istniała tutaj gmina Jankowice obejmująca swoim zasięgiem także Świerklany Górne i Dolne oraz Skrzeczkowice. W 1955 roku powołano Gminną Radę Narodową, a następnie Gromadzką Radę Narodową. Od 1973 roku miejscowość włączono do gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach.

Opracowano na podstawie materiałów Urzędu Gminy Świerklany oraz książki Norberta Niestolika Jankowice Rybnickie, krajobrazy i ludzie (Rada Sołecka wsi Jankowice, Rybnik - Jankowice, 1998 r.)

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe