herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerklany:

EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka Sp.j

ul. Kościuszki 45a

44-200 Rybnik

kontakt tel. 32 4230845

 

Podmiot ten świadczyć będzie usługę do dnia zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany (...) z przedsiębiorstwem wybranym w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych:

Lp

Nazwa firmy, adres

telefon

Decyzja

Ważność pozwolenia

Pojemność beczki [m3]

1

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach

ul. Prosta 2, 44-264 Jankowice

032 4229660

-

-

4

2

PST TRANSGÓR S.A.

ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik

0327555492

032 7555444

KRP.6431/1/2011

do 18.01.2021r

4,5

6

3

PreZero Service Południe Sp. z o.o.

ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda-Śląska

032 2481081

032 2482031

KRP.7031.1.1.2011

do 01.03.2021r

 

4

SOB-MAR” Sobik Marian

ul. Brzozowa 10, 44-264 Jankowice

501934021

032 4309207

KRP.7031.1.2.2011

do 01.04.2021r

4

5

HYDROINSTAL” Sp. z o.o.

ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik

032 4253002

RGP.70032.007.2012

do 03.09.2022r

6

6

Usługi Transportowe Henryk Zmarzły

ul. Gotartowicka 58B, 44-251 Rybnik

603395260

RGP.7032.0016.2012

Do 18.12.2022r

10

4,5

7

AseKan s.c. D.Korgól, M.Korgól

ul. Jastrzębska 53, 44-300 Wodzisław Śląski

696948742

RGP.7032.0004.2013

do 12.03.2023r

7

10

8

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój

032 4787714

032 4787700

RGP.7032.0007.2013

do 18.04.2023r

4,5

7,2

8,5

10,5

9

WODOCIĄGI-ESOX” Sp. z o.o.

ul. Odległa 138, 44-310 Radlin

032 4560974, 032 7292337

RGP.7032.0009.2013

do 02.09.2023r

10

10

Kluger Tomasz

ul. Żorska 352, 44-251 Rybnik

606322160

RGP.7032.3.2014

Do 13.03.2024r

10

11

RSP Jankowice Brudniok, Kula, Zieliński Sp. J

ul. Sportowa 2, 44-264 Jankowice

664732149

883335064

RGP.7032.1.2016

Do 22.04.2026r

10

12

KOMAX” s.c. Jacek Koczy, Ilona Koczy

ul. Przyjemna 14, 44-273 Rybnik

32 4213334

RGP.7032.2.2016

Do 1.09.2026r

5,5

13

WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o.

ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze

32 278 45 31

RGP.7032.1.2017

Do 16.03.2027 r.

 

14

P.U. Słonik Felix Leszek Rudziński

ul. Plac Matejki 1b/7, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

531531560

RGP.7032.2.2017

Do 28.03.2027 r.

9,5

5

 

Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
:

Lp.

Firma / imię i nazwisko przedsiębiorcy

Oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy

telefon

Data wpisu

1

EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka Spółka Jawna

44-200 Rybnik

ul. Kościuszki 45 A

032 4230845

25.06.2012

2

„KOMART” Sp. z o.o.

44-194 Knurów

ul. Szpitalna 7

032 2351183

13.09.2012

3

Zakład Oczyszczania Miasta

Zbigniew Strach

42-274 Konopiska

ul. Korzonek 98

034 3668984

27.11.2012

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOMUNALNIK Sp. z o.o.

44-338 Jastrzębie Zdrój

ul. Kolejowa 30

032 4762628

6.12.2012

5

FHU „NATEZJA” Sp. jawna Urszula Heinrich, Dominika Bremer

44-153 Trachy

ul. Raciborska 25G

32 7007636

503 811 312

517 925 385

4.02.2014

6

Przedsiębiorstwo komunalne EKO-GLOB Janusz Kuczaty

44-362 Bełsznica

ul. Raciborska 37

032 7979666

032 4512015

4.05.2015

7

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu

41-800 Zabrze

ul. Lecha 10

668 421 655

32 3763450

12.05.2015

8

FCC Polska Sp. z o.o.

41-800 Zabrze

ul. Lecha 10

668 421 655

32 3763450

12.05.2015

9 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A 44-201 Rybnik
ul. Jankowicka 9
327555444 12.08.2020

 


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od
 

właścicieli nieruchomości z tereny Gminy Świerklany zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania
 

Zmieszane odpady komunalne

Odpady zielone

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

2018

„KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów 44-193

SEGO Sp z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój,

ul. Dębina 36

BEST-EKO Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice

ul. Rycerska 101

44-240 Rybnik

„KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

składowisko odpadów: ul. Szybowa 44, Knurów 44-193

SEGO Sp z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

składowisko odpadów: Hossa Sp. z o.o.

ul. O. Kolberga 67

44-251 Rybnik

2017 rok

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

w Jastrzębiu Zdroju

ul. Dębina 36

SEGO Sp z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój,

ul. Dębina 36

SEGO Sp z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

BEST-EKO Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice

ul. Rycerska 101

44-240 Rybnik

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 44

44-193 Knurów

składowisko odpadów: ul. Szybowa 44, Knurów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 4

44-193 Knurów

instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

w Jastrzębiu Zdroju

ul. Dębina 36

SEGO Sp z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

składowisko odpadów: Hossa Sp. z o.o.

ul. O. Kolberga 67

44-251 Rybnik

2016 rok

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

w Jastrzębiu Zdroju

ul. Dębina 36

BEST-EKO Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice

ul. Rycerska 101

44-251 Rybnik

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-950 Katowice

Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój,

ul. Dębina 36

SEGO Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

SEGO Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

2015 rok

SEGO Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

SEGO Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik – tylko magazynowanie

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-950 Katowice

Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój,

ul. Dębina 36

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 4

44-194 Knurów

instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów

BEST-EKO Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice

ul. Rycerska 101

44-251 Rybnik

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 4

44-194 Knurów

instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

w Jastrzębiu Zdroju

ul. Dębina 36

SEGO Sp. zo.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

2014 rok

P.S.T. Transgór S.A.

ul. Jankowicka 9

44-201 Rybnik

Stacja Segregacji Odpadów P.S.T. Transgór S.A.

ul. Norwida 34

Jastrzębie Zdrój

P.S.T. Transgór S.A.

ul. Jankowicka 9

44-201 Rybnik

Instalacja:

ul. Norwida 34

Jastrzębie Zdrój

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-950 Katowice

Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-950 Katowice

instalacja: Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36

HOSSA Sp. z o.o.

Składowanie Odpadów:

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

SEGO Sp. z o.o.

ul. Kolberga 65

44-251 Rybnik

BEST-EKO Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żorska

Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice

ul. Rycerska 101

44-251 Rybnik

2013 rok

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-950 Katowice

Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36

Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64

44-210 Rybnik

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-950 Katowice

Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-950 Katowice

instalacja: Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów

EKO-MAR Zakład Gospodarki Odpadami

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Rozwojowa 1

P.S.T. Transgór S.A.

ul. Jankowicka 9

44-201 Rybnik

Stacja Segregacji Odpadów P.S.T. Transgór S.A.

ul. Norwida 34

Jastrzębie Zdrój

EKO-MAR Zakład Gospodarki Odpadami

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Rozwojowa 1

P.S.T. Transgór S.A.

ul. Jankowicka 9

44-201 Rybnik

Stacja Segregacji Odpadów P.S.T. Transgór S.A.

ul. Norwida 34

Jastrzębie Zdrój

Rybnickie Służby Komunalne

ul. Jankowice 41B

44-200 Rybnik

miejsce składowania

ul. Kolberga 67

44-251 Rybnik

P.U.H. „EKOM”

ul. Tulipanów 3

43-246 Zabłocie

2012 rok

Modułowa stacja segregacji odpadów w Dzierżysławiu województwo Opolskie

Gmina Kietrz

48-130 Dzierżysław

Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64

44-210 Rybnik

Rybnickie Służby Komunalne

ul. Jankowice 41B

44-200 Rybnik

miejsce składowania

ul. Kolberga 67

44-251 Rybnik

EKO-MAR Zakład Gospodarki Odpadami

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Rozwojowa 1

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-950 Katowice

Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój ul. Dębina 36

P.S.T. Transgór S.A.

ul. Jankowicka 9

44-201 Rybnik

Stacja Segregacji Odpadów P.S.T. Transgór S.A.

ul. Norwida 34

Jastrzębie Zdrój

P.U.H. „EKOM”

ul. Tulipanów 3

43-246 Zabłocie

Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-950 Katowice

Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój ul. Dębina

Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku

44-251 Rybnik

ul. Kolberga 65

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

 

Osiągnięte przez gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów
recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
 

 

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

4,58 %

11,24 %

23,45%

40,23%

34,47%

26%

35%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

96,36 %

97,50%

92,77%

99,76%

96,34%

94%

92%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

0 %

0 %

0%

0%

0%

40%

6%

 

 

 

Wymagany do osiągnięcia poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

 

 

Dopuszczalne poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Odpady ulegające biodegradacji

75

50

50

50

45

45

40

40

35


Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Nazwa i adres podmiotu prowadzącego punkty:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany

 

 

 

 

 

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe