herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Informuję, iż w dniu 17 grudnia 2020r. o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Świerklany.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.11.2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2020-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/XVIII/19 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklany na lata 2021-2025.
 7. Budżet Gminy Świerklany na rok 2021.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
  2. przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie projektu uchwały budżetowej;
  3. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały budżetowej;
  4. dyskusja nad przedstawionym projektem;
  5. podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Świerklany na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świerklany na lata 2021-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXIX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świerklany w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Wójtowi Gminy Świerklany zgodnie z właściwością.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklany.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Gminy Świerklany zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, przebiegających przez Gminę Świerklany.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

 

      Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
     Anna Kula-Piecha

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe