herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Gmina Świerklany planuje przystąpić do rządowego programu STOP SMOG. Program, który przeznaczony jest dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych, przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć ograniczających emisję szkodliwych substancji do otoczenia oraz ograniczenie zużycia ciepła w budynkach jednorodzinnych.

W ramach programu dofinansowanie będzie można otrzymać między innymi na:

* wymianę lub modernizację urządzeń/systemów grzewczych lub urządzeń/systemów podgrzewających wodę użytkową (w przypadku możliwości przyłączenia do gazu dofinansowanie tylko do kotłów gazowych),

* przyłączenie budynku jednorodzinnego do sieci gazowej,

* docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

* modernizację systemu wentylacji.

Osoba chętna do przystąpienia do programu i zawarcia umowy z Gminą musi spełniać następujące warunki wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów:

  • faktycznie zamieszkiwać w budynku, którego dotyczyć będą działania niskoemisyjne,
  • być właścicielem lub współwłaścicielem całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • posiadać środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 000,00 zł , z uwzględnieniem wartości budynku objętego programem,
  • w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury, czyli 1 925,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty, czyli 1 375,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • wyrazić zgodę na udostępnienie budynku w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego (montaż urządzeń/instalacji),
  • wyrazić zgodę na wniesienie wkładu własnego, jednak w wysokości nie większej niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym bez udziału własnego beneficjenta, nie może przekroczyć kwoty 53 000,00 zł.

Realizacja zadania 2020-2022 rok.

Szczegółowy opis programu zawiera ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.)

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać z załączonej poniżej prezentacji.

Program musi objąć min 2% budynków z terenu gminy, a jego realizacja będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania na przedmiotowy cel.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie i spełniające powyższe warunki, proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji, która jest dostępna poniżej oraz w Urzędzie Gminy Świerklany. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Świerklany do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00.

deklaracja wstępna

program STOP SMOG - prezentacja

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe