herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

 

Wykaz telefonów alarmowych w Gminie Świerklany

 

Lp.

Jednostka odpowiedzialna

telefon/fax

telefony alarmowy

1.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

tel. 32-439-58-00

fax. 32-422-88-67

998

2.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.  32-422-10-00

fax. 32-439-58-10

 

3.

Komenda Miejska Policji

tel. 32-429-52-00

fax. 32-429-52-44

997

4.

Pogotowie Ratunkowe w Rybniku

tel. 32- 422-36-66

999

5.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 

112

6.

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna

tel. 32-456-38-10

fax. 32-455-15-96

 

7.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

tel. 32-422-83-00

fax. 32-422-86-58

 

8.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

tel. 32-422-86-36

fax. 32-422-86-36

 

9.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Rybniku

tel. 32-433-17-00

32-423-99-30

fax. 32-426-02-98

 

10.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

tel. 32-423-77-71

fax. 32-423-77-71

 

11.

Gminny Zakład Wodociągów
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych

tel. 32-422-96-60

fax. 32-422-96-62

509-296-660

12.

Oczyszczalnia ścieków
Sieć wodociągowa

tel. 32-422-98-71

tel. 509-296-660

500-284-720

509-296-660

13.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 32-430-84-71

32-430-84-69

32-430-44-97

fax. 32-430-44-97

 

14.

„Akcja Zima”

tel. 32-430-84-71

32-430-84-69

32-430-44-97

fax. 32-430-44-97

 

15.

„Akcja Zima” po godzinach pracy

 

661-550-555

697-219-197

16.

Bezdomne psy (po godzinach pracy)

 

697-219-197

693-161-695

17.

Śląski Urząd Wojewódzki

tel. 32-20-77-101

fax. 32-25-62-213

 

18.

Wojskowy Komendant Uzupełnień

tel. 32-422-34-46

32-422-34-47

fax. 32-422-34-46

 

19.

OSP Jankowice

tel. 32-430-45-55

 

20.

OSP Świerklany

tel. 32-430-41-77

 

21

Pogotowie Gazowe w Wodzisławiu Śl.

tel. 32-455-24-02

fax.

 

22

Pogotowie Energetyczne w Gliwicach

tel. 32-303-21-39

fax.

 

 

Jak się przygotować?

Jeśli poważna awaria, klęska żywiołowa lub inna sytuacja kryzysowa zdarzy się w Twoim miejscu
zamieszkania,   władze   lokalne oraz służby ochrony  ludności będą próbować Ci pomóc. Jednak
Ty  również  musisz być  przygotowany.  Ratownicy  mogą  nie być  w stanie  dotrzeć  do Ciebie
natychmiast  po  wystąpieniu  katastrofy   lub mogą być  zmuszeni  koncentrować  swo je wysiłki
w  innym miejscu.  Należy  wiedzieć,  co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia,
jak  przygotować   się  do  ewakuacji,   jak  ułatwić   sobie    przebywanie   w    pomieszczeniach
przeznaczonych  do  tymczasowego  zakwaterowania. Jak   ograniczyć skutki  katastrofy. 
Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.

Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

 • sprawdź,  czy  rejon,  w  którym  zamieszkujesz  narażony  jest na jakiekolwiek zagrożenia.
  Wiadomości  na  ten  temat  szukaj  we  właściwym  terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;
 • dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności",
  w  jakiej  strefie  zagrożenia  znajduje  się  twój  dom  i  jakiego  rodzaju  są  to  zagrożenia;
 • poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz
  naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;
 • zaopatrz  się  w  instrukcje,  poradniki  i  stosuj  się  do  zaleceń  w  nich  zawartych.  Będzie
  to  podstawą  do  przygotowania  się  i  sprawdzenia  własnych  możliwości  do  przetrwania
  w okresie pierwszych dni kataklizmu;

 

Podsumowanie kadencji wójta gminy Świerklany za lata 2014-2018

Sesja Rady Gminy On line

rady soleckie

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski

portal

ikona przychodnie

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot
tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe